Udostępnij

II Wojna Światowa i harcerze

¯o³nierze na barykadzie podczas Powstania WarszawskiegoGdy rzucą nam wyzwanie z zachodu i ze wschodu,
Ruszymy do pochodu – Zawisza miecz nam poda.
Zatętni ziemia twardo gąsienic kopytami
I iść będziemy w ogień Szarymi Szeregami.
Rozniosą się fanfary echami wysokimi,
Hen, po piastowej ziemi szumami husarskimi.
Za nami pójdzie Naród z Orłem, ze sztandarami,
Powiedziem go szpalerem Szarymi Szeregami.
 
 
Słowa i muzyka: Tomasz Jaźwiński „Julek”. Fragment Hymnu Szarych Szeregów

Wrzesień to miesiąc, który na kartach historii i w świadomości wielu Polaków będzie kojarzony z początkiem największego konfliktu zbrojnego XX wieku – II Wojny Światowej. 75 lat temu, 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę, dając tym samym początek działaniom wojennym, które swoim zasięgiem objęły całą Europę, Azję, część Afryki i wszystkie oceany świata. Stronami konfliktu były Państwa Osi – III Rzesza, Włochy i Japonia oraz Państwa koalicji antyhitlerowskiej, do której należała m.in. Polska, Wielka Brytania, Francja. 17 września, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji z 1932 roku, Armia Czerwona zaatakowała Polskę.
Rząd polski oficjalnie nigdy nie poddał się III Rzeszy, ale też nie wydał publicznego ogłoszenia istnienia stanu wojennego z ZSRR oraz jednoznacznego rozkazu Naczelnego Wodza stawiania oporu najeźdźcy, co w tym wypadku doprowadziło do dezorientacji dowódców i żołnierzy.
Po otrzymaniu informacji o sowieckiej agresji na Polskę, 17 września rząd polski udał się na emigrację kontynuując udział Polski w II Wojnie Światowej, koordynując walki na wszystkich frontach oraz w okupowanej Polsce (Armia Krajowa). 28 września, wbrew prawu międzynarodowemu, podpisano traktat dzielący ziemie okupowanej Polski pomiędzy ZSRR i III Rzeszę. Naród polski nie poddał się i walczył z okupantem o przywrócenie niepodległości przez kolejne lata. Konflikt ten zakończył się w maju 1945 roku jednakże jego polityczne i społeczne skutki są odczuwalne do dzisiaj.
Według Instytutu Pamięci Narodowej Polska poniosła największe straty osobowe w okresie II Wojny Światowej, co było efektem prowadzonej wobec obywateli ekstremistycznej polityki, takiej jak ludobójstwo, masowe wysiedlenia i deportacje. Okupacja na ziemiach polskich była najokrutniejsza i najbardziej brutalna w całej Europie. W latach 1939-45 straty śmiertelne wyniosły min. 6 mln. Polaków.
Od początku września 1939 roku harcerze i harcerki  organizowali się i pomagali w działaniach wojennych na wszystkich frontach. Z uwagi na okupację kraju, harcerstwo przeszło do działalności konspiracyjnej, przyjmując kryptonimy: Organizacja Harcerzy ZHP – Szare Szeregi, Organizacja Harcerek ZHP – Związek Koniczyn, Bądź Gotów. W kraju podejmowane działania przyjmowały różną formę: pracy społecznej, sanitarnej, łącznościowej, gospodarczej, niesienia pomocy żołnierzom, dzieciom, więźniom oraz podejmowania działań sabotażowych i dywersyjnych. Harcerze prowadzili dla wojska nie tylko łączność, ale także obserwacje przeciwlotnicze, pełnili straż obywatelską przy obiektach strategicznych, pełniąc służbę niemal wszędzie. Poza granicami kraju, gdzie przebywało wielu przedstawicieli Starszyzny, utworzono Naczelny Komitet Wykonawczy ZHP, a następnie Naczelny Komitet Harcerski, na którego czele na czas wojny stanęła Olga Małkowska. Nie podlega wątpliwości, że polscy harcerze i harcerki mieli wielki wkład w zakres udzielanej pomocy i zaangażowanie w działania wojenne. Ich duch harcerski był widoczny na obszarze okupowanej Polski oraz wszystkich frontach walki.
zdjecie2

Hcerze nad grobem kolegi.

Ostatnie wpisy

ZHP Irlandia

Kurs Pierwszej Pomocy

W dniach 8-9 października, kilkoro wędrowników zjechało się z różnych końców Irlandii aby spotkać się na bazie w Piercestown w celach ukończenia kursu z pierwszej

Czytaj więcej »
ZHP Irlandia

Konspekt jak ze snu

W ramach konkursu historycznego “Konspekt jak ze Snu” współfinansowany przez Polish Embassy Dublin Ambasadę RP w Dublinie, nagrody zostały wręczone laureatom konkursu. Wędrownicy I wędrowniczki

Czytaj więcej »
ZHP Irlandia

Harce z Wickiem

W 20- stą rocznicę ogłoszenia bł. phm. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego, Okręg ZHP Wielka Brytania wraz z Fundacją Caritas Super Omnia Est

Czytaj więcej »
cropped-cropped-zhp-plakietka_Grzesiek-1.png

Skontaktuj się z nami