Komenda Hufca

pwd. Michał Szalecki

p.o. Hufcowego

phm. Kalina Obrzud

z-ca Hufcowego

wyw. Wiktor Owczarek

Sekretarz Hufca

pwd. Dariusz Misiurek

Skarbnik Hufca

hm. Małgorzata Orłowska-Smith

Referentka Skrzatowa

phm. Marta Węglińska

Referentka Zuchowa

sam. Julia Styka

Referentka Harcerska

phm. Julia Obszańska

Referentka Wędrowniczek

pwd. Adrian Myszak

Referent Wędrowników

pwd. Mariusz "Kwadrat" Kondratowicz

Kwatermistrz Hufca

pwd. Mariusz "Kwadrat" Kondratowicz

PR/IT

Funkcyjni Hufca

pion. Antonina Świerczyńska

Kronikarka Hufca