Komenda Hufca

pwd. Michał Szalecki

p.o. Hufcowego

phm. Kalina Obrzud

z-ca Hufcowego

pwd. Dariusz Misiurek

Skarbnik Hufca

hm. Małgorzata Orłowska-Smith

Referentka Skrzatowa

pwd. Marta Węglińska

Referentka Zuchowa

sam. Julia Styka

Referentka Harcerska

pwd. Adrian Myszak

Referent Wędrowniczy

pwd. Mariusz "Kwadrat" Kondratowicz

Kwatermistrz Hufca

pwd. Mariusz "Kwadrat" Kondratowicz

PR/IT

Funkcyjni Hufca

pion. Antonina Świerczyńska

Kronikarka Hufca