phm. Marta Węglińska

Przewodnicząca Zarządu Okręgu

pwd. Joanna Bury

v-ce Przewodnicząca Zarządu Okręgu

pwd. Joanna Bury

Sekretarz Zarządu Okręgu

pwd. Dariusz Misiurek

Skarbnik Okręgu

hm. Przemysław Pawlak

Przedstawiciel GK Harcerzy

hm. Małgorzata Orłowska-Smith

Przedstawicielka GK Harcerek

Powołani Oficerowie

pwd. Jarosław Stypuła

Oficer ds. Child Protection i Garda Vetting

phm. Julia Obszańska

Oficer ds. Child Protection i Garda Vetting

Zaproszeni z ramienia Hufca

pwd. Michał Szalecki

p.o. Hufcowego