pwd. Marta Węglińska

Przewodnicząca Zarządu Okręgu

pwd. Joanna Bury

v-ce Przewodnicząca Zarządu Okręgu

pwd. Michał Szalecki

Sekretarz Okręgu

pwd. Dariusz Misiurek

Skarbnik Okręgu

hm. Przemysław Pawlak

Przedstawiciel GK Harcerzy

hm. Małgorzata Orłowska-Smith

Przedstawicielka GK Harcerek

pwd. Michał Szalecki

p.o. Hufcowego

Powołani Oficerowie

pwd. Jarosław Stypuła

Oficer ds. Child Protection i Garda Vetting

pwd. Julia Obszańska

Oficer ds. Child Protection i Garda Vetting