katarzyna_kawka

phm. Katarzyna Kawka
Przewodnicząca Zarządu Okręgu

Przemek_500x500

hm. Przemysław Pawlak
v-ce Przewodniczący Zarządu Okręgu

marta_weglinska

pwd. Marta Węglińska
Sekretarz Okręgu

michal_szalecki

pwd. Michał Szalecki
Skarbnik Okręgu

Przemek_500x500

hm. Przemysław Pawlak
Przedstawiciel GK Harcerzy

malgorzata_orlowska

hm. Małgorzata Orłowska-Smith
Przedstawicielka GK Harcerek

maja_skowron

phm. Maja Skowron
Hufcowa

Powołani Oficerowie

jaroslaw_stypula

pwd. Jarosław Stypuła
Oficer ds. Child Protection i Garda Vetting

Julia Obszanska

pwd. Julia Obszańska
Oficer ds. Child Protection i Garda Vetting