Harcerze

Do Drużyn Harcerskich przyjmowane są osoby w wieku między 11 a 15 lat. Drużyny są podzielone na zastępy (5-8 osób w zastępie), na których czele stoi Zastępowy/Zastępowa. W naszym Hufcu drużyny są mieszane (chłopcy i dziewczęta mogą należeć do tej samej jednostki), ale zastępy składają się z osób jednej płci.

Na zbiórkach harcerskich nadal jest dużo zabawy i śpiewu, ale skupiamy się tutaj bardziej na rozwoju indywidualnym każdego harcerza. Rozwój ten jest osiągany poprzez zapoznanie harcerza/harcerki z rozmaitymi technikami harcerskimi. Należą do nich na przykład pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, posługiwanie się mapą i kompasem, czy też wiedza przyrodnicza. Duży nacisk kładziemy też na to, by w przystępny i ciekawy sposób przybliżyć młodzieży historię Polski.

Aby stać się pełnoprawnym harcerzem/harcerką, trzeba zdobyć pierwszy stopień harcerski: Ochotniczkę (dla harcerek) lub Młodzika (dla harcerzy). Dopiero po zaliczeniu wszystkich wymagań na stopień harcerze mogą złożyć Przyrzeczenie Harcerskie i nosić Krzyż Harcerski. Podobnie jak zuchy, harcerze mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez zdobywanie sprawności grupowych i indywidualnych – są one oczywiście odpowiednio trudniejsze do zdobycia, niż te dla zuchów.

Harcerze w swojej pracy śródrocznej uczestniczą w różnego rodzaju akcjach – biwakach, wycieczkach, zlotach, akcjach pomocowych, wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych. Organizowane są też kursy kształcące przyszłych liderów – na przykład kurs dla zastępowych. Podczas wakacji harcerze i harcerki wyjeżdżają na obozy harcerskie. W naszym Hufcu obóz harcerski odbywa się raz w Polsce, raz w Irlandii.

Obecnie istniejące Drużyny Harcerskie to:

– 1 DH „Zarzewie” im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Cork
– 2 DH „Zielona Dwójka” im. Cichociemnych w Dublinie
– 3 DH „Dęby” im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Waterford
– 4 DH „Wataha” im. Aleksandra Kamińskiego w Wexford
– 5 DH „Niezłomni” im. mjr. Henryka „HUBALA” Dobrzańskiego w Shannon
– 6 DH „Płomienie” w Limerick im. Andrzeja Małkowskiego
– 7 DH „Brokilon” im. Witolda Pileckiego w Dublinie – Śródmieście
– 8 Drużyna Harcerska “Via Lactea” im. M. Kopernika
– Próbna Drużyna Harcerska w Clane