Trwa konkurs dla dzieci i młodzieży w Irlandii – „W poszukiwaniu harcerskich korzeni”

Konkurs ZHP

Konkurs ZHP

Czym jest harcerstwo? Jak wyglądało kiedyś? Czego doświadczają dzisiaj mali i duzi uczestnicy harcerskich zbiórek? Dzieci i młodzież w Irlandii ma możliwość udzielania odpowiedzi na te pytania w kreatywny sposób poprzez udział w konkursie pn. “W poszukiwaniu harcerskich korzeni”, organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego w Irlandii.

Kto może brać udział w konkursie? Każdy w wieku od 4 do 15 lat, bez względu na fakt, czy posiada harcerskie doświadczenie, czy też nie. Konkurs polega na stworzeniu pracy o dowolnej formie na temat harcerstwa. Może to być rysunek, wywiad, artykuł, krótki film, piosenka, wiersz, reportaż lub dzieło artystyczne – grafika, kolaż, praca malarska, rzeźba…wyrażająca, czym jest harcerstwo. Prace indywidualne i grupowe będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych (4-9) i (10-15), a brana będzie pod uwagę głównie kreatywność małych i dużych artystów.

Konkurs zachęca do zastanowienia się nad istotą harcerstwa, wyrażenia własnych doświadczeń lub w przypadku ich braku, poszukiwania w swoim otoczeniu osób z harcerskim doświadczeniem i przedstawienia tych przeżyć w kreatywny sposób.
Prace można przesyłać drogą elektroniczną (konkurs@zhp.ie) lub listownie do 30 sierpnia 2015. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 1000 euro. Konkurs jest częścią projektu pn. „W poszukiwaniu harcerskich korzeni”, w ramach którego organizowana jest w różnych częściach Irlandii harcerska wystawa. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Polskiej Ambasady w Dublinie.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie w zakładce KONKURS.

Druhna Agnieszka Wieczorkowska asp.