Udostępnij

„AZYMUT” – kurs przewodnikowski próbnego Hufca ZHP Irlandia

I TURNUSHarcerstwo to ciągła droga pod górę. Droga, która wymaga nieustannego wspinania się wzwyż na szczyt ideałów. Jest ona pełna niezwykłych przygód i wyzwań. Dla nas – uczestników kursu „Azymut”, celem jest zdobycie szczytu „Instruktor ZHP w stopniu Przewodnika”. Osiągnięcie tego celu jest jednocześnie bramą do zdobycia kolejnych instruktorskich szczytów.
Stopień Przewodnika/ Przewodniczki jest pierwszym stopniem instruktorskim. Aby go zdobyć należy wkroczyć na szlak zwany „Próbą Przewodnikowską”. Próba przewodnikowska jest przede wszystkim drogą przygotowującą do służby – do świadomego i odpowiedzialnego pełnienia funkcji instruktorskich w harcerstwie. Szlak na szczyt wiedzie drogami umożliwiającymi osiągnięcie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia tych funkcji. Kurs przewodnikowski „Azymut” jest właśnie jedną z takich dróg.I TURNUS 1
Pierwszy biwak kursu przewodnikowskiego został zorganizowany w dniach 28-29.11.2015 w Faithlegg Scout Centre nieopodal Waterford Co. Waterfrod. Wspaniała kadra kształcąca wykazała się dużym zaangażowaniem i podzieliła się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Poruszane były tematy metodyki harcerskiej wszystkich pionów, zwracając uwagę na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Przedstawione zostały założenia wychowawcze ZHP działającego poza granicami Kraju, jego misja i cele. Dyskutowaliśmy jaką rolę i znaczenie ma harcerstwo w społeczności emigracyjnej, czy ważna jest rola organizacji w zaszczepianiu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, czy ważne jest przekazywanie tradycji i historii Polski oraz jaką rolę odgrywają wartości religijne w harcerskim systemie wychowawczym. Wiele uwagi poświęciliśmy historii ZHP działającego poza granicami Kraju, jak również  ruchowi skautowemu na świecie. Zwrócono nam uwagę na to, jak ważna jest postawa instruktora jako opiekuna i wychowawcy. Jak ważny jest przykład osobisty w wychowaniu harcerskim oraz ciągła praca nad sobą i samorozwój. Dwa dni dyskusji, wymiany doświadczeń i własnych przemyśleń minęły szybko, może nawet zbyt szybko.
II TURNUS 2Jest luty… Za nami już drugi biwak kursu przewodnikowskiego „Azymut” Próbnego Hufca ZHP w Irlandii. Tym razem spotkaliśmy się w Piercestown Scout Center niedaleko Wexford Co. Wexford. To było zaledwie kilka dni temu (06-07.02.2016) a myśli wciąż powracają i głowa jest pełna przemyśleń. Jakże miło było spotkać tych, którzy kroczą tą samą drogą i do tego samego celu. Kadra dydaktyczna nie zawiodła. Poruszane tematy były świetnie przygotowane a celowość i trafność ich wyboru miała swoje odzwierciedlenie w zagorzałych dyskusjach. Dyskutowaliśmy na tematy: zasad bezpieczeństwa podczas imprez harcerskich i biwaków, odpowiedzialności instruktora oraz higieny pracy. Przypomnieliśmy sobie podstawowe zwroty podczas musztry, meldowanie, zasady prowadzenia kolumny i szyku. Nauczyliśmy się planowania krótko i długoterminowego.  Dowiedzieliśmy się jak działa Hufiec ZHP i jak ważne jest współtworzenie wspólnoty hufcowej od podstawowych jednostek organizacyjnych poprzez kadrę. My jako uczestnicy również mięliśmy „swoje 5 minut”. Każdy z nas miał zaprezentować przydzielony wcześniej temat z historii harcerstwa od jego powstania do czasów teraźniejszych. Podczas kursu przyglądał nam się czujnie gość z Wielkiej Brytanii – komendant harcmistrzowskich kursów korespondencyjnych hm. Wojciech Dreweński. Dzięki temu, iż druh Wojtek miał również swój blok programowy, mieliśmy okazję porozmawiać z nim na temat dobrej komunikacji z rodzicami, dyrekcjami szkół oraz jak pozyskiwać sojuszników i promować harcerstwo w swoim środowisku. Atmosfera była fantastyczna. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy.
Każdy z nas uczestników jest na innym etapie swojej wędrówki na szczyt. Każdy kroczy w swoim tempie. Droga ta dla każdego z nas jest czasem wzmożonego rozwoju i pracy nad sobą. Każdy dźwiga swój plecak prób, przemyśleń, doświadczeń i wątpliwości. Upadki, potknięcia czy błędy jakie mogą zaistnieć tylko dodadzą nam sił, a wyciągnięte z nich wnioski będą wskazówkami na dalszą drogę. Droga, która jest przed nami pozwoli nam być bardziej świadomymi członkami ZHP jak również lepszymi ludźmi i odpowiedzialnymi wychowawcami.
Dziękuję wszystkim, zarówno doświadczonym instruktorom jak i kadrze uczestniczącej w kursie, za wspólnie spędzony czas. Był to czas wspaniałych rozmów, dyskusji, wymiany doświadczeń, wspólnych zabaw i śpiewów. Do zobaczenia już wkrótce na kolejnym biwaku kursu Azymut.
asp. Anna Jaworska
II TURNUS 1 II TURNUS 4I TURNUS 3 II TURNUS
 
 

Ostatnie wpisy

ZHP Irlandia

Konspekt jak ze snu

W ramach konkursu historycznego “Konspekt jak ze Snu” współfinansowany przez Polish Embassy Dublin Ambasadę RP w Dublinie, nagrody zostały wręczone laureatom konkursu. Wędrownicy I wędrowniczki

Czytaj więcej »
ZHP Irlandia

Harce z Wickiem

W 20- stą rocznicę ogłoszenia bł. phm. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego, Okręg ZHP Wielka Brytania wraz z Fundacją Caritas Super Omnia Est

Czytaj więcej »
cropped-cropped-zhp-plakietka_Grzesiek-1.png

Skontaktuj się z nami