Udostępnij

"Czy Prawo Harcerskie Jest Nadal Aktualne I Potrzebne W Dzisiejszym Świecie. Czy Może Jest Za Trudne Dla Dzisiejszej Młodzieży?"

zhp---plakietka_GrzesiekPrawo Harcerskie jako system zasad obowiązujących w harcerstwie ujmuje w dziesięciu punktach zbiór ideałów które przyświecały jego twórcom, które były kultywowane przez wiele pokoleń harcerzy i które obowiązują nas w naszej pracy harcerskiej. Czy jest nadal aktualne w dzisiejszym świecie? Myślę, że jest to pytanie powtarzane przez wszystkie pokolenia harcerzy ponieważ świat w okół nas zmienia się nieustannie i zawsze wydaję się nam że właśnie teraz zmienia się on szybciej i radykalnie. Historia, a zwłaszcza historia Polski nie szczędziła nam trudnych momentów w których kierowanie się Prawem Harcerskim było niebezpiecznym wyborem życiowym. Tak było podczas okupacji hitlerowskiej oraz następnych latach komunizmu. Pozostanie mu wiernym miało bardzo wymierną cenę. Czy jest aktualne? Jak najbardziej. Potrzeba identyfikacji i oparcia się na systemie wyższych wartości jest uniwersalna dla ludzi. Zwłaszcza dla nas drużynowych i instruktorów jest niezwykle ważne poczucie przynależności do grupy podzielającej i kierującej się w swojej pracy harcerskiej, zbiorem zasad wynikających z Prawa Harcerskiego. Tak długo, jak długo my będziemy widzieć w każdym bliźniego, a brata w każdym harcerzu, jak długo będziemy umieli usiąść przy stole i wspólnie budować przyszłość naszego związku i jak długo będziemy służyć Bogu i Polsce, tak długo będzie ono aktualne.
Czy jest potrzebne? Nie potrzeba dużej przenikliwości żeby zauważyć, że w dzisiejszym świece relatywizuję się właściwie każdą idee i dostosowuję do obowiązującej narracji. Tym bardziej zysem zasad zawartych w Prawie Harcerskim, a odnoszącym się także do Platońskich uniwersaliów jest niezwykle pomocnym narzędziem w naszej pracy wychowawczej z harcerzami. Pozwala nam , zabieganym w naszej zawodowej codzienności, spojrzeć na świat z przeświadczeniem, że przecież warto, że istnieje coś więcej niż tylko “walka o byt”, że ofiarowanie jakiejś cząstki siebie innym daję nam satysfakcje i spełnienie, czyni nas ludźmi. Czy Prawo Harcerskie jest za trudne dla dzisiejszej młodzieży? Może takie być ale nie musi. Harcerze to także jeszcze dzieci mające po 11 lat. Ich system zachowań i wartości jest dopiero kształtowany. Duży wpływ na to mają rodzice i środowisko bo przecież tam spędzają najwięcej czasu. My mamy na nich wpływ zaledwie przez półtorej godziny w tygodniu, a dzisiejszy świat oferuję wiele rozrywek nie wymagających wysiłku czy “pracy nad sobą” Natomiast Prawo Harcerskie wymaga.
Jak zatem przekazać to młodym ludziom w taki sposób żeby chcieli podążyć tą ścieżką? Mamy do tego wspaniałe narzędzie zwane wychowaniem harcerskim. Uczymy przez zabawę, poprzez zdobywanie sprawności jako wymiernego dowodu naszego wtajemniczenia. Poprzez wspólne pokonywanie trudności i realizowanie obranych celów, a przede wszystkim tworzenie z tych często różniących się od siebie młodych ludzi, drużyny harcerskiej. Szczególna odpowiedzialność aby ułatwić to naszym podopiecznym spoczywa na nas, drużynowych i instruktorach. To nasz przykład będzie ich zachęcał do “bycia nami” .
Czy zatem Prawo Harcerskie jest trudne dla nas? Odpowiedź, którą udzieli każdy z nas może być taką samą jak ta którą udzielą nasi podopieczni. Co my robimy żeby oni chcieli być tacy jak my? Bądźmy po prostu harcerzami, pracujmy wspólnie żeby umieć pracować z naszymi drużynami. Wspierajmy się nawzajem budując “zespół-drużynę drużynowych” bo:Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
Artur Łach

Ostatnie wpisy

ZHP Irlandia

Konspekt jak ze snu

W ramach konkursu historycznego “Konspekt jak ze Snu” współfinansowany przez Polish Embassy Dublin Ambasadę RP w Dublinie, nagrody zostały wręczone laureatom konkursu. Wędrownicy I wędrowniczki

Czytaj więcej »
ZHP Irlandia

Harce z Wickiem

W 20- stą rocznicę ogłoszenia bł. phm. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego, Okręg ZHP Wielka Brytania wraz z Fundacją Caritas Super Omnia Est

Czytaj więcej »
cropped-cropped-zhp-plakietka_Grzesiek-1.png

Skontaktuj się z nami