Komenda Hufca

maja_skowron

phm. Maja Skowron
Hufcowa

Marcin Wilk

phm. Marcin Wilk
Z-ca Hufcowej

asp. Kamila Świerczyńska
Sekretarz Hufca

michal_szalecki

pwd. Michał Szalecki
Skarbnik Hufca

malgorzata_orlowska

hm. Małgorzata Orłowska-Smith
Referentka Skrzatowa

marta_weglinska

pwd. Marta Węglińska
Referentka Zuchowa

default

sam. Julia Styka
Referentka Harcerska

default

pwd. Adrian Myszak
Referent Wędrowniczy

asp. Tomasz Świerczyński
Kwatermistrz

default

pwd. Mariusz "Kwadrat" Kondratowicz
PR/IT

Funkcyjni Hufca

pion. Antonina Świerczyńska
Kronikarka Hufca