Walne Zgromadzenie ZHP w Irlandii

20 sierpnia 2017 r. w Waterford odbyło się Walne Zgromadzenie ZHP w Irlandii, w którym uczestniczyli członkowie zarządu organizacji oraz gościnnie druhna hm. Anna Świdlicka – Sekretarz Generalny ZHP działający poza granicami kraju.

Podczas spotkania podsumowano prace zarządu przez ostatnie 2 lata, udzielono absolutorium władzom organizacji oraz dokonano wyborów do prezydium zarządu Polish Scouting Assocoation.

Na koleną kadencję do prezydium zarządu wybrano następujące osoby:

  • Przewodnicząca – pwd. Katarzyna Kawka
  • Sekretarz – pwd. Agnieszka Wieczorkowska
  • Skarbnik – pwd. Michał Szalecki

Pozostali członkowie zarządu to:

  • Oficer ds. Garda Vetting Child Protection – Małgorzata Prymus

Członkowie zwyczajni:

  • hm. Robert Juś
  • pwd. Monika Borys
  • pwd. Anna Zych – Jaros
  • asp. Artur Maksymiuk
  • dh. Tomek Kułyk

Z Zarządem organizacji można kontaktować się pisząc na adres e-mail: info@zhp.ie