HAL 2017-PILNE !!!

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Uprzejmie informujemy że lista miejsc  na Obozie Harcerskim została ostatecznie zamknięta. Prosimy aby nie dokonywać już wpłat na konto hufca gdyż nie ma wolnych miejsc !!!

Jednocześnie prosimy aby wszystkie  karty kwalifikacyjne zostały przesłane na adres Komendantki Obozu /Koloni  podany na karcie w nieprzekraczalnym terminie 5 Czerwiec. Informacje zawarte na kartach są nam niezbędne do rzetelnego przygotowania się do Akcji Letniej. PROSIMY O ZROZUMIENIE.

Cała kwota za obóz/kolonię musi zostać uregulowana również do 5 czerwca,

Tylko przesłąnie kart oraz wpłata całej kwoty za obóz/kolonię gwarantuje miejsce Państwa dziecka na obozie/koloni.

Jeśli terminy wpłat nie zostaną dotrzymane będziemy kontaktowac się z licznymi  chętnymi z listy rezerwowej.

 

Czuwaj!

Komenda HAL 2017